SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài

1.700

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài 25×50

1.700

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 16

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 22

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 22 (dày)

22.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 32

22.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài phi 32

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 15

25.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp ngoài vuông 30

17.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp trong 10×20

80.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp trong phi 16

60.000

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp trong phi 25

100

SẢN XUẤT BÀN GHẾ

Chụp trong phi 32

30.000
0339.246.991
/lien-he.html