Chính Sách Giao Nhận / Vận Chuyển

Tất cả các hợp đồng dịch vụ trọn gói, Hà Thành đều miễn phí vận chuyển và lắp đặt.

Đối với từng trường hợp đặc thù, sẽ có những điều khoản riêng theo thỏa thuận và ghi chi tiết trong hợp đồng kinh tế.

Chính Sách Giao Nhận / Vận Chuyển
Chính Sách Giao Nhận / Vận Chuyển